چارچوب نظری و پیشینه تحقیق در خصوص راه های ایجاد انگیزه معلمان به منظور بهبود کیفیت امر آموزش

مطالب دیگر:
📃دانلود تحقیق درباره اقتصاد مالزی📃دانلود تحقیق درباره اقلیم تهران📃دانلود تحقیق درباره ايزوگام چيست📃دانلود تحقیق درباره چرا باید نماز بخوانیم ؟ دلایل پزشکی ، عقلی و علمی📃دانلود تحقیق درباره اکسپرسیونیسم📃دانلود تحقیق درباره فيبر نوری📃دانلود تحقیق درباره کاربا نرم افزار مدیریت کنتورخوانی (لیست سفید)📃دانلود تحقیق درباره بتن📃دانلود تحقیق درباره بتون حجيم📃دانلود تحقیق درباره بتن مسلح به الياف📃دانلود تحقیق درباره بتن عبور دهنده ی نور(لایتراکان)📃دانلود تحقیق درباره بتن های ویژه 📃دانلود تحقیق درباره بتن ها ی دیر گداز📃پاورپوینت طرح آماده سازی شهرک مسکونی سلمان فارسی📃دانلود تحقیق درباره بتنهاي مقاوم در اجرا📃دانلود تحقیق درباره بتن‌هاي توانمند و ويژه📃دانلود تحقیق درباره بتن ریزی در هوای گرم📃دانلود تحقیق درباره بتن- تداركات مربوط به قالبها📃پاورپوینت ایمنی و حفاظت در مقابل برق گرفتگی و آتش سوزی📃دانلود تحقیق درباره چرا نرم افزار نباید مالک داشته باشد؟
چارچوب نظری و پیشینه تحقیق در خصوص راه های ایجاد انگیزه معلمان به منظور بهبود کیفیت امر آموزش|30018155|loy
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان چارچوب نظری و پیشینه تحقیق در خصوص راه های ایجاد انگیزه معلمان به منظور بهبود کیفیت امر آموزش را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 72

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : 1

کلیات پژوهش 1

مقدمه : 2

فصل دوم 10

بررسی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق 10

ادبیات نظری 10

رابطة نیاز با انگیزه : 13

انواع طبقه بندی انگیزه ها 15

انگیزه های اولیه و ثانویه 15

انگیزه های گرایشی و اجتنابی 16

انگیزه های فیزیکی، اجتماعی و روانی 17

انگیزه های فیزیکی 18

انگیزه های اجتماعی 18

انگیزة روانی : 20

نظریه های انگیزش 21

تئوری های محتوایی 22

تئوریهای فرآیندی 29

انگیزش در عمل 37

پیشینة تحقیق 42

منابع 65

فصل اول :

کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

مقدمه :

در دهه های اخیر به این مطلب تأکید شده است که آموزش و پرورش زیربنای توسعة اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است. بررسی عوامل مؤثر در پیشرفت و ترقی جوامع نشان می دهد که همة این کشورها آموزش و پرورش توانمند و کارآمدی داشته اند. نگاهی به تاریخ ملل نیز بیان کنندة این واقعیت است که دوران شکوفایی و درخشیدن آنها با رشد و پویایی نظام های آموزش و پرورش آنان مقارن بوده است. از سوی دیگر امروزه تعلم و تربیت آدمی را از دشوارترین، ظریف ترین و پرثمرترین کارهای انسان می دانند آن را کاری پرارج و وقت گیر توصیف می کنند که ثمره و نتایج قطعی و نهایی آن دیر به بار می آید در این میان معلمان برترین نقش را به عهده دارند و نقطة آغاز هر تحول و آموزش و پرورشی به شمار می روند.

همة کشورها به معلمان اثربخش و با انگیزه بعنوان یکی از ارکان اصلی آموزش و پرورش نیاز دارند تا بتوانند جوانان خود را در قالب سیستم تعلم و تربیت خود پرورش داده و برای آینده ای بهتر مجهز کنند ولی در شرایط فعلی نیاز ما به چنین ملمانی خیلی بیشتر از سایر کشورهاست. حال سؤال این است که عوامل ایجاد کننده انگیزة معلمی چیست؟ این عوامل چه نقشی در بالا بردن کیفیت آموزشی دارند. یکی از بارزترین و برجسته ترین برنامه ها و خطوط تحقیقاتی که در کشورهای مترقی و در حال توسعه وجود دارد تحقیق در زمینة شناخت ویژگیهای انگیزشی دنیای معلمی است تا بدانند که یک معلم موفق دارای چه ویژگی انگیزشی و رفتاری است و این ویژگی چگونه در بالا بردن کیفیت آمر آموزش مؤثرند.

آنچه از تحقیقات روشن می گردد این است که معلمان با انگیزه دارای ویژگیهای همچون عشق ورزیدن به شغل معلمی ارتباط صمیمانه داشتن با اولیاء دانش آموزان، نظم و ترتیب داشتن در کارها، کوشش در فزونسازی معلومات حرفه ای و درجة تخصصی، کوشش در شناختن استعدادها و علایق هر دانش آموزا، نشان دادن تواناییها و استعدادهای فردی و احترام به ضوابطی که جایگاه معلم و دستگاههای تعلیم و تریت را در جامعه والا می نماید را دارند.

بررسی عوامل انگیزش به زبان ساده، پی بردن به این مطلب است که چرا مردم هر یک از کارها را به گونه ای ویژه به انجام می رساند و اصولاً چه چیز سبب فعالیت آنان می شود.

تعلیم و تربیت مقامها و مسئولان اجرایی و سیاست گذاران آموزشی بسیار قابل توجه و با اهمیت است جستجو در مسأله انگیزشف پاسخ چراهای رفتاری آدمی است. چرا انسان در سازمان کار می کند؟ چرا بعضی افراد بسیار فعال و برخی کم کارند؟ علت علاقه به شغل و بی علاقگی به کار چیست؟ این سؤالات و بسیاری دیگر همه با موضوع انگیرش در ارتباط اند و پاسخ آنها در انگیزش و انگیزه های کارکنان خلاصه می شود. شاکتر و دیگران (1961) کشف کرده اند که دگرگونی در حالت عاطی و نگرشی کارکنان بر عملکرد آنان تأثیر ندارد، به شرط اینکه عملکرد لازم ماهیتی قالبی داشته و از توجه یا تفکر بی نیاز باشد. هر چند برخی از شغلها همانند (معلمی) به تفکر و توجه کامل نیاز دارد. این یافته ها در یک مطالعه آزمایشگاهی توسط لاتانه واروود (1963) تکرار شده استبه طور کلی انگیزش را می توان حالتی در افراد دانست که آنان را به انجام رفتار و عمل خاصی متمایل می سازد. که این خود نیز موجب احساس مسئولیت، درک عمیق از شغل و از خود گذشتگی می شود. قره آغاجی (1367) در پژوهشی عنوان می دارد که به دنبال کاهش انگیزش معلمان، عملکرد تحصیلی دانش آموزان کاهش می یابد، که این متأثر از پایین بودن حقوق معلمان و موقعیت اجتماعی معلمان است. حافظ باطنی (1371) نقش حقوق متناسب و استفاده از نظریات معلمین در زمینة تصمیمات و سیاستهای آموزشی را یکی از عوامل مهم افزایش علاقه مندی معلمان به شغل خود و افزایش کیفیت یادگیری دانش آموزان اعلام داشتند. یحیوی (1368) عنوان می دارد که دانش آموزان علت شکست خود را در امر آموزشی ناشی از معلمان کم تجربه و بی انگیزه اعلام داشتند و دهها پژوهش دیگر ارتباط بین انگیزة معلمان با عملکرد دانش آموزان را مورد تأیید قرار داده است (رضوی اسکندرانی، 1373)، حال سوال این است که عوامل ایجاد کنندة انگیزة معلمان چیست؟ از آنجایی که در کشورمان تاکنون تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته و این پژوهش در نوع خود بدیع می باشد لذا با توجه به اینکه بررسی های مختلف نشان می دهد که فردی که نسبت به شغل خود انگیزة کافی را ندارد و از آن احساس رضایت نمی کند، همواره تا آخرین روزهای زندگی شغلی خود، هم خود رنج می برد و هم دیگران. به ویژه اگر معلم باشد موجب نابسامانیهای رفتاری، عاطفی و آموزشی دانش آموزان می شود جهت افزایش کیفیت امر آموزش مورد مطالعه قرار دهیم.

«مربیان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت در کشورهای مختلف در دهه های آینده با این سؤال و مسألة پیچیده مواجه اند که چگونه می توان کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان خود را بهبود بخشند. در این مسیر راههای مختلفی برای اصلاح و بهبود نظامهای آموزشی وجود دارد» (فلور ، 1986). مثلاً می توان منابع مالی و هزینه های مدارس را افزایش داد یا سازماندهی کلاسها و مدارس را تغییر داد. به علاوه می توان مواد آموزشی بهتری برای