بررسی اهمیت و ساختار انرژی هسته ای و كاربردهاي انرژي هسته اي

بررسی اهمیت و ساختار انرژی هسته ای و كاربردهاي انرژي هسته اي|30018157|loy
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسی اهمیت و ساختار انرژی هسته ای و كاربردهاي انرژي هسته اي را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 50

مقدمه 2

انرژي هسته اي 3

اورانيوم 5

راديواكتيويته 14

راكتورهاي هسته اي 17

زباله هسته اي 22

كاربردهاي انرژي هسته اي 30

بمب هسته ای 30

اورانيوم آري سلاح نه 34

اورانیوم درخدمت نابودی نسل بشر 36

نتیجه 37

منابع و مآخذ 38

مقدمه :

شناخت اورانيوم به عنوان يك منبع براي توليد الكتريسيته بيش از سه دهه است كه مورد توجه فيزيك دان ها قرار گرفته است.شناسايي اين ماده وكلا انرژي هسته اي تحولي عظيم در زندگي بشر به وجود آورد.

انرژي هسته اي نسبت به سوخت هاي فسيلي برتري هايي دارد، كه سبب ارزشمندي آن مي شود.از مهم ترين اين مزايا مي توان نداشتن آلودگي هوايي ناشي از مصرف آن را نام برد.

دراين پروژه سعي شده در حداقل زمان ،حداكثر اطلاعات را در اختيار مخاطب قرار دهيم.

انرژي هسته اي

نحوه آزاد شدن انرژي:

اگر بتوانیم هسته را به طریقی به دو تکه تقسیم کنیم، تکه ها در اثر نیروی دافعه الکتریکی خیلی سریع از هم فاصله گرفته و انرژی جنبشی فوق العاده ای پیدا می‌کنند. در کنار این تکه ها ذرات دیگری مثل نوترون و اشعه‌های گاما و بتا نیز تولیدمی‌شود. كه تمامي آنهادر اثربرهم كنش ذراتبا مواد اطراف سرانجام به انرژي گرمايي تبديل مي شوند.

سوخت راكتورهاي هسته اي :

ماده‌ای که به عنوان سوخت در راکتورهای هسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد باید شکاف پذیر باشد یا به طریقی شکاف پذیر شود. اورانیوم 235 شکاف پذیر است ولی اکثر هسته‌های اورانیوم در سوخت از انواع اورانیوم 238 است. این اورانیوم بر اثر واکنشهایی که به ترتیب با تولید پرتوهای گاما و بتا به پلوتنیوم 239 تبدیل می شود پلوتونیوم هم مثل اورانیوم 235 شکافت پذیر است.میزان اورانیومی که از صخره‌ها شسته می‌شود و از طریق رودخانه‌ها به دریا حمل می‌شود، به اندازه‌ای است که می تواند 25 برابر کل مصرف برق کنونی جهان را تامین کند. با استفاده از این نوع موضوع ، بر اساس استخراج اورانیوم از آب دریاها قادر خواهند بود تمام انرژی مورد نیاز بشررا برای همیشه تامین کنند، بی آنکه قیمت برق به علت هزینه سوخت خام آن حتی به اندازه یک درصد هم افزایش یابد .

و اكنون در پايان جايي است براي تقدير و تشكر از محضر استادان ارجمند و نيز مسئولين و مربيان دلسوز و همچنين عوامل وابسته به اين پروژه.

اميد است كه توانسته باشيم پاسخي شايسته به زحمات گرانبهاي آن بزرگواران داده باشيم.

اورانيوم

خصوصيت هاي قابل توجه:

اورانیوم هنگام عمل پالایش به رنگ سفید مایل به نقره ای فلزی با خاصیت رادیو اکتیوی ضعیف یباشد که کمی از فولادنرم تر است. این فلز چکش خاررسانای جریان الکتریسیته و کمی Paramagnetic میباشد. چگالی اورانیوم 65% بیشتر از چگالی سرب میباشد. . اورانیوم استخراج شده از معادن میتواند به صورت شیمیایی به دی اکسید اورانیوم و دیگر گونه های قابل استفاده در صنعت تبدیل شود.