بررسی و تحلیل و برآورد خشکسالی در ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه

مطالب دیگر:
📚پروپوزال مقایسه کیفیت زندگی، ویژگی های شخصیتی و کنترل عواطف در ورزشکار و غیر ورزشکار📚نقد و تحلیل روان شناختانه ی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی📚اهداف وخط مشي هاي وزارت آموزش وپرورش در مبادلات منطقه اي و بين المللي📚پروپوزال بررسی نقش مقابله دینی و مقابله عمومی در پیش بینی سلامت روان والدین افراد معلول📚ابزارها و نكات كاربردي -درك كودكان دبستاني📚پروپوزال اثر بخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر افسردگی و کیفیت زندگی مردان مبتلا به بیماری ضایعات📚ارزش ادبی نهج البلاغه📚ارزشیابی تحصیلی📚استعدادهاي اهميت آموزش و پرورش درخشان📚پروپوزال بررسی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) بر تاب آوری، راهبردهای مقابله با استرس مادران📚اصلاح الگوی مصرف - راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف📚اصول آموزش و پرورش – جلد اول (طرح اصول)📚اضطراب و نگراني وتاثير آن در امتحانات دانش آموزان ابتدايي📚الگوهاي خاموش و پنهان در نهادهاي پرورشي📚اموزش و پرورش تحوا افرین📚انتخاب رشته در کنکور دانشگاه📚انشا نویسی📚انگيزش تحصيلي📚انواع آزمونها ( سنجش و ارزشیابی آموزشی ) رشته بهداشت مدارس📚اهمیت برنامه ریزی تحصیلی
بررسی و تحلیل و برآورد خشکسالی در ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه|30018158|loy
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسی و تحلیل و برآورد خشکسالی در ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 17

نزولات جوی اعم از باران،برف، تگرگ و ... جهت ایجاد و شکل گیری به دو عامل رطوبت و سردی هوا نیازمند هستند. در نواحی که شرایط مناسب موجود میزان بارش چشمگیر خواهد بود.

جدول 3 نشانگر تجزیه و تحلیل اولیه بارشهای منطقه است. برای توصیف و برآورد بارش از 648 مشاهده و ثبت مقادیر ماهیانه بارندگی استفاده شده است. ایستگاه کرمانشاه دارای بارش کل 5/2439 میلی متر در طول دوره می باشد که علت آن را می توان قرار گرفتن در مسیر ورودی سیکلونهای مدیترانه ای و همراهی با کم فشارهای جنوبی دانست.

متوسط بارندگی سالانه در کرمانشاه 8/451 میلی متر و متوسط دمای ماهیانه 2/14 درجه سانتی گراد می باشد. تفاوت بارندگی سالانه با حداکثر 6/757 میلی متر در سال 1347 و حداقل9/227 میلی متر در سال 1378 برابر 7/529 میلی متر است. بررسی مقادیر بارندگی سالیانه از سال 1330 تا سال 1383 نشان می دهد که طی 33 سال بارش کمتر از نرمال در این شهر روی داده است که در صورت پذیرش تعریف خشکسالی با مقادیر کمتر از میانگین عملا 33 سال با خشکسالی مواجه بوده است. تحلیل منحنی های ترسیم شده میانگین روان 3 و 5 ساله در این شهر نشان می دهد که تکرار خشکسالیها در منحنی های هموار شده در دوره های هفت ساله قرار دارند.

توزیع فصلی بارندگی در کرمانشاه به گونه است 29% بارندگی سالانه در فصل بهار کمتر از 1% درصد در فصل تابستان، 28% در فصل پاییز و 43% در فصل زمستان بارش می نماید. به علت رژیم مدیترانه ای حاکم بر منطقه زمستان فصل مرطوب و تابستان فصل خشک می باشد.

بیشترین بارش دریافتی به ماه اسفند و کمترین آن به تیر تعلق دارد. ضریب تغییرات ماهانه دوره های گرم به مراتب از سایر ماهها بیشتر می باشد که بیانگراتفاقی و نامنظم بودن بارش دوره گرم است. پس از زمستان بیشترین بارش فصلی ایستگاه کرمانشاه در بهار و تا حدودی مشابه آن در پاییز روی می دهد. اما باید توجه داشت ضریب تغییرات بارش ماهانه در بهار بیشتر از پاییز می باشد.

روند بارش:

برای ارزیابی و شناخت بارش ایستگاه کرمانشاه بررسی روند بارش طبق روش کمترین توانهای دوم در دستور کار قرار گرفت و هدف شناخت وجود یا عدم وجود تغییرات بارش در ناحیه مورد مطالعه است. هر سری زمانی دارای چهار مولفه است که اولین مولفه تغییرات نوسانی یا همان روند عددی است. در روش کمترین مربعات، متوسط بارش سالیانه برای تغییر روند بارش محاسبه قرار گرفته است سپس با استفاده از معادله y,x,y=a+bx محاسبه شده اند. معادله خط روند بارش ایستگاه کرمانشاه به شرح ذیل است:

R2 =0.0006 . Y=446/81+0/18

شکل شماره 3 نشان دهنده پراکنش سری زمانی بارش و بهترین خط متناسب با نقاط پراکنش می باشد. با تجزیه و تحلیل آن می توان دریافت که میانگین دراز مدت ایستگاه کرمانشاه در طول دوره آماری 8/446 میلی متر و مقدار تغییرات این ایستگاه 18/0 است که می توان تقریبا انرا بدون روند دانست.

شاخص های تعیین خشکسالی:

یکی از بهترین کاربردهای خشکسالی تهیه گزارش شدت و وسعت خشکسالی می باشد شاخص خشکسالی وسیله ای است که با خلاصه نمودن اطلاعات خشکسالی به صورت دوره ای، اطلاعات شرایط رطوبتی در منطقه را نشان می دهد.

به عنوان مثال دو استفاده ابتدایی در رابطه با شاخص خشکسالی کشاورزی وجود دارد که اولی اغلب در مقایسه یک ناحیه با نواحی اطراف خسارات خشکسالی را بررسی می کند و دومی وسعت و شدت خشکسالی را در روی یک منطقه به صورت دوره ای ارزیابی می کند. همچنین مدت خشکسالی یا به عبارتی زمان آغاز تا پایان خشکسالی که به عنوان دوره تداوم خشکسالی خوانده می شود یکی از ویژگی های اصلی خشکسالی محسوب می شود. مقیاس زمانی دوره تداوم خشکسالی می توان از روز و ماه تا سال تفاوت کند. هر اندازه دوره تداوم خشکسالی طولانی تر شود، میزان ذخایر آب منطقه تحت خطر جدی قرار گرفته، به همین جهت می تواند شدت خشکسالی رخ داده را افزایش دهد. در تحقیق حاضر به منظور تعیین خشکسالی کرمانشاه دو عنوان خشکسالی توزیع استاندارد و درصد از بارش نرمال به کار گرفته شده است. فرج زاده (1374) در تحقیقی تحت عنوان خشکسالی در ایران، از این