بررسی اصول طراحي هيدروليكي سرريزهاي كنگره‌اي Labyrinth Spillway

مطالب دیگر:
📚نقشه بجنورد(اتوکد)📚نرم افزار انبارداری📚پایان نامه کاردانی مکانیزه کردن انبار کارخانه صنعتی📚مقاله لاتین با ترجمه ابزارهای مالی برای تثبیت جریان های نقدی آتی📚مقاله لاتین با ترجمه ارتباط درون سازمانی📚مقاله لاتین پژوهش در عملیات📚پایان نامه ارشد یادگیری خود تنظیم📚پایان نامه ارشد تاثیر آموزش خود كنترلی به مادران بر كاهش علایم اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزا ن پسر دوره ابتدایی شهرستان📚تحقیق ضرورت یا اضطرار در حقوق كیفری📚مقاله اپراتورهای فعال📚پروژه اصول تراشکاری📚پروژه انواع پرسها📚پروپوزال کارشناسی ارشد طراحی پارک علم و فناوری📚رساله معماری : مجتمع تجاری،اداری،تفریحی📚آینده در معماری-پاورپوینت📚بیماری های طیور📚بیماریهای عفونی در دامپزشکی برای حیوانات📚رساله مجتمع خدماتی رفاهی📚بیماریهای متابولیکی گاو شیری (ترجمه)📚استاندارد روش اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراك دام و طیور
بررسی اصول طراحي هيدروليكي سرريزهاي كنگره‌اي Labyrinth Spillway|30018160|loy
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسی اصول طراحي هيدروليكي سرريزهاي كنگره‌اي Labyrinth Spillway را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 20

سرريزهاي كنگره‌‌اي يكي از انواع خاص سرريزها مي‌باشند كه به دليل وجود شكستگي در پلان آنها باعث افزايش طول موثر سرريز در يك طول مستقيم مي‌شوند. اخيراً مطالعات زيادي روي اين سرريزها صورت گرفته است كه همگي در جهت جهت ارائه روابطي براي طراحي بهينه آنها مي‌باشد. آنچه كه در اينجا بدان پرداخته مي‌شود، ارائه يك روش جهت طراحي هيدروليكي اين سرريزها مي‌باشد.

مقدمه

سرريزهاي كنگره‌اي سرريزهايي هستند كه تاج آنها در پلان به صورت خطوط شكسته مي‌باشد. بنابراين داراي طول مؤثر بيشتري نسبت به سرريزهاي با تاج مستقيم مي‌باشند. در شكل (1) پلان و مقطع تيپ اين سرريزها مشخص شده است. همچنين نمونه‌اي از اين سرريزها در شكل (2) نشان داده شده است. از مزيتهاي سرريزهاي كنگره‌اي نسبت به سرريزهاي مستقيم مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

1 طول موثر سرريزهاي كنگره‌اي 3 تا 5 برابر سرريزهاي استاندارد در يك طول مستقيم مي‌باشد.

2 ظرفيت آبگذري اين سرريزها حدوداً دو برابر سرريزهاي استاندارد مستقيم است.

3 با استفاده از قدرت تخليه بالاي اين سرريزها مي‌توان در حالت مشابه ارتفاع تاج سرريز را افزايش داد و يا عرض سرريز را در يك رقوم ثابت كوچكتر انتخاب نمود.

پارامترهايي كه بايد در طراحي سرريزهاي جانبي مدنظر قرار گيرند عبارتند از: طول و عرض سرريز كنگره‌اي، ارتفاع تاج، زاويه شكستگي تاج در پلان، تعداد سيكلهاي شكستگي و تعداد ديگري از متغيرهايي كه اراي اهميت كمتري هستند؛ مانند ضخامت ديواره، شكل تاج و شكل پيشاني سرريز.

Taylor (1968) تحقيقات زيادي بر روي رفتار سرريزهاي كنگره‌اي انجام داد. تنايج او بر پايه بررسي نسبت دبي عبوري از سرريز كنگره‌اي به دبي عبوري از سرريز استاندارد لبه تيز كه داراي عرض كانال يكسان هستند، استوار بود. در ادامه اين تحقيقات Hay & Taylor (1970) با استفاده از نتايج بدست آمده ضوابطي براي طراحي اين سرريزها منتشر كردند.

شكل (1) پلان و مقطع تيپ و ساير جزئيات يك سرريز كنگره‌اي

مطالعات آزمايشگاهي زيادي توسط اشخاص مختلف براي بررسي سرريزهاي كنگره‌اي صورت گرفت، به عنوان مثال Darvas (1971) با استفاده از نتايج آزمايشگاهي يك خانواده منحني يراي طراحي اين سرريزها پيشنهاد نمود. همچنين تحقيقاتي نيز توسط موسسه USBR در دهه 80 انجام شده است. در تمامي تحقيقات صورت گرفته، هدف ارائه يك روش مناسب جهت طراحي اين سرريزها بوده است.

در آزمايشگاه تحقيقات آب يوتا نيز آزمايشهايي براي تعيين ضريب آبگذري سرريزهاي كنگره‌اي انجام شده است (Amanian 1987, Baasiri et al. 1992, Waldron 1994). هركدام از اين محققين سرريز مشابهي با اشكال مختلف تاج (لبه تيز، مسطح، وجه بالادست گردشده با ربع دايره و نيم دايره) با عرض يك متر را در يك فلوم آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار دادند. آزمايشها با نسبتهاي متفاوت Ht/P (بين 05/0 تا يك) و زواياي شكستگي 6 تا 35 درجه انجام شد. همچنين در اين آزمايشها سرريزهاي استفاده شده mm152 ارتفاع و mm4/25 ضخامت داشتند. اندازه‌گيريها با دقت بسيار بالا انجام گرفت، به عنوان مثال تراز مخزن با دقت دهم ميليمتر اندازه‌گيري شده است. در نهايت نتايج نهايي آزمايشها يك روش مناسب براي طراحي اين سرريزها ارائه شده است كه بر پايه هندسه تاج سرريز مي‌باشد. در اين مقاله خلاصه‌اي از نتايج تحقيقات آزمايشگاهي J. Poul Tullis و دكتر امانيان در آزمايشگاه تحقيقات آب يوتا در سال 1995 و روش پيشنهادي آنها براي طراحي سرريزهاي كنگره‌اي ارائه شده است.